Politika kvalitete i HSE

 

POLITIKA KVALITETE

Ispunjavanje očekivanja i zadovoljenje zahtjeva naših Kupaca, pozitivni financijski učinci kao i kontinuirano poboljšavanje sustava upravljanja kvalitetom naš su primarni cilj.

Kako bismo to ostvarili naša Politika kvalitete temelji se na: 

 • isporuci kvalitetnih usluga i proizvoda u skladu sa zahtjevima Kupaca, primjenjivom zakonskom regulativom i tehničkim propisima i u dogovorenom vremenskom roku
 • uspostavi i održavanju kvalitetnih partnerskih odnosa s dobavljačima i svim poslovnim partnerima u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa
 • motiviranju i uključivanju svih zaposlenih na ispunjenju postavljenih Ciljeva kvalitete kao i optimalizaciji svih aktivnosti zaposlenika prilikom provođenja radnih obveza
 • kontinuiranoj izobrazbi djelatnika kroz upoznavanje s internim uputama i postupcima u području njihovog rada kao i suradnji s vanjskim institucijama u svrhu osiguravanja potrebnih kvalifikacija
 • suradnji s obrazovnim institucijama u cilju kvalitetnije edukacije budućih kadrova za potrebe tvrtke
 • investiranju u održavanje postojeće i nabavku nove infrastrukture s ciljem postizanja visoke kvalitete rada i osiguranja konkurentnosti na tržištu
 • ispunjavanju uvjeta za produžavanje postojećih certifikata kao i stjecanje novih
 • opredijeljenosti Uprave za stalnim poboljšanjem sustava upravljanja kvalitetom i svih njegovih procesa

Uprava redovito provodi ocjenjivanje učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom i njegovu primjenu kroz izradu Izvješća Uprave o kvaliteti (Management Review).

 

POLITIKA ZDRAVLJA, SIGURNOSTI NA RADU I ZAŠTITE OKOLIŠA

Kako bismo iskazali odgovornost prema klijentima, zaposlenicima, društvu i okolišu, mi u Đuro Đaković Montaža d.o.o. poklanjamo veliku pažnju temama zdravlja, sigurnosti na radu i zaštite okoliša. Odgovorno i dosljedno djelovanje, aktivno uključivanje svih zaposlenika te otvoren dijalog osnovne su pretpostavke za postizanje zajedničkog uspjeha. Pritom ispunjavamo što je propisano zakonskim okvirima. Zadajemo si ciljeve, provjeravamo jesu li ispunjeni na temelju jedinstvenih kriterija i otvoreno govorimo o činjeničnom stanju. Zahvaljujući stalnim poboljšanjima dalje razvijamo naše standarde i učvršćujemo ih u svijesti svih zaposlenika.

Zbog različitosti procesa, odgovornost za provedbu i daljnji razvoj specifičnih zdravstvenih mjera te mjera usmjerenih na sigurnost na radu i zaštitu okoliša je na svim zaposlenicima. Pri tome vodimo računa da se te mjere provode u okviru navedenih načela te ulažemo dostatna sredstva. Aktivno pomažemo u provedbi politike zdravlja, sigurnosti na radu i zaštite okoliša.

Odgovornost našeg društva definirana je kroz sljedeća načela:

 • ZDRAVLJE
  Stvaramo uvjete rada koji pridonose očuvanju i zaštiti zdravlja zaposlenika. Nudimo i koristimo mogućnosti pasivne i aktivne preventivne brige za zdravlje i očuvanje zdravlja.
 • SIGURNOST
  Uvjereni smo da je moguće u potpunosti izbjeći nesreće. Dosljedno pridržavanje sigurnosnih odredbi od strane svih zaposlenika, odgovornost svakog pojedinca za sebe i za zajednicu te pružanje primjera sastavni su dijelovi naše svijesti o sigurnosti i naše kulture sigurnosti.
 • OKOLIŠ
  Trudimo se svesti negativne posljedice naših poslovnih aktivnosti po okoliš na najmanju moguću mjeru. Pri svim našim djelatnostima i kod donošenja odluka imamo u vidu održivost i ekološki smo osviješteni. To pridonosi postizanju kontinuiranih poboljšanja u domeni zaštite okoliša.

 

 


Tvrtka

Montažerska tradicija, započeta 1926. godine monta.....

Standardi i tehnologija

Jedan od osnovnih preduvjeta za ispunjenje naše misije je za...

Portfolio usluga

Đuro Đaković Montaža nudi niz usluga na području montaž...

Naši radnici

Priroda naših osnovnih djelatnosti davno je oblikovala susta...

© 2016 Đuro Đaković Montaža d.o.o.

  ĐURO ĐAKOVIĆ MONTAŽA

Đuro Đaković Montaža d. o. o. | Dr. Mile Budaka 1 | 35000 Slavonski Brod, Hrvatska | Sudski registar: MBS 050005077 Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu